Dringende munisipale kennisgewing insake vullisverwydering

 

Die Munisipaliteit wil dit dringend onder die aandag van die inwoners van Beaufort-Wes bring dat die proses rondom vullisverwydering en ‘n adisionele heffing wanneer ‘n inwoner meer as twee sakke vullis uitsit, tot tyd en wyle uitgestel word.

 

Daar word tans probleme ondervind waar inwoners meer as die toegelate kwota van twee sakke vullis uitsit en daar is ook inwoners wat hulle vullis by hul bure se vullissakke plaas. Dit veroorsaak groot probleme.

 

Die heffing wat op vullisverwydering ge-implimenteer sou word wanneer daar meer as twee sakke uitgesit word, word eers tydelik gestop.

 

Die munisipaliteit sal binnekort weer die gemeenskap inlig oor hoe die proses verder sal verloop.

 

Kosie Haarhoff, Munisipale Bestuurder

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments

  • No comments found